Aanvraag wedstrijden

Aanvraag wedstrijden in de wateren van Hengelsportvereniging Hollands Kroon.

Aanvragen van wedstrijden in de wateren waarvan wij het visrecht bezitten kan uitsluitend geschieden doormiddel van het  compleet ingevulde aanvraag formulier. Per vereniging wordt er voor maximaal 5 wedstrijden per jaar toestemming verleend.
Voor wedstrijden voor eigen leden wordt na toestemming door het bestuur € 25,00 aan administratie kosten in rekening gebracht, die overgemaakt dienen te worden op rekening van HSV Holland Kroon op
nummer NL16 INGB 00058 311 78, na bijschrijving wordt de toestemming per mail verzonden.
De kosten voor vrije wedstrijden zijn afhankelijk van het aantal deelnemers.

De aanvragen worden behandeld tussen 15 januari en 1 februari, uiterlijk 15 februari krijgt u bericht van een eventuele toestemming-afwijzing.

De organiserende vereniging-organisatie is verplicht een wedstrijd verslag met uitslagen in te leveren na afloop van een wedstrijd, bij niet nakomen vervallen alle reeds uitgegeven toestemmingen.

Indien het niet mogelijk is op het gekozen water te vissen neem dan direct contact op via 06 4201 8967 .

Aanvraag wedstrijden in de wateren van de Hengelsportvereniging Hollands Kroon

Aangesloten bij federatie MidWestNederland:*
Naam organisatie:*
Verenigingsnummer
Naam aanvrager:*
Adres aanvrager: *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon*
Mobielnummer
E-mailadres*
-
Verzoekt toestemming voor het houden van viswedstrijd(en) in de wateren van de Hengelsportvereniging Hollands Kroon
Wedstrijd 1 datum
Viswater
Aantal deelnemers
Wedstrijd 2 datum
Viswater
Aantal deelnemers
Wedstrijd 3 datum
Viswater
Aantal deelnemers
Wedstrijd 4 datum
Viswater
Aantal deelnemers
Wedstrijd 5 datum
Viswater
Aantal deelnemers
Duur van *
tot *
Soort wedstrijd *
-
De aanvragen worden behandelt tussen 15 januari en 1 februari, uiterlijk 15 februari krijgt u bericht van een eventuele toestemming of afwijzing, een aanvraag mag maximaal 5 wedstrijden bevatten. Indien door omstandigheden het niet mogelijk is op het gekozen water te vissen neem dan direct contact op via 0642018967.
Datum aanvraag. *
Aanvulling

8