Privacy wetgeving AVG

 

Wat betekent dat voor u en ons ?

PRIVACYVERKLARING VAN DE HENGELSPORT VERENIGING HOLLANDS KROON.

De HSVHK is gevestigd te Slootdorp en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40634877. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de HSVHK verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De HSVHK verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van de HSVHK.
b. een vergunning of dienst afneemt bij de HSVHK (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet  of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.
c. contact met ons opneemt (bv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 De HSVHK verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschap(s)nummer van een hengelsportvereniging;
j .en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.
k. browsercookies.

1.3 De HSVHK kan deze gegevens gebruiken om:

• het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
• handhaving.

2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de HSVHK via telefoonnummer 06 – 42018967 of per e-mail:
info@hsv-hollandskroon.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop de HSVHK persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die de HSVHK met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de HSVHK.

3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 De HSVHK zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
3.2 De HSVHK treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4.DERDEN

4.1 De HSVHK kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

•  aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
•  NOC*NSF waarvan de HSVHK via Sportvisserij Nederland lid is;
•  verwerkers van de HSVHK (voor de uitvoering van de dienstverlening);
•  personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 De HSVHK verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5.WIJZIGINGEN:  Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Slootdorp, 11 mei 2018

Copyright © 2018 Hengelsportvereniging Hollands Kroon Alle rechten voorbehouden