Graag stellen we ons even voor dank u

Voorzitter

Leon van Tuijl

Secretaris
Penningmeester

Rob de Graaf

Bestuurslid jeugd

Ramon van Tuijl

Bestuurslid

Sam Bregman

Dagelijks bestuur vereniging:

Voorzitter –  Leon van Tuijl
Secretaris – Rob de Graaf
Penningmeester – Rob de Graaf

Bestuursleden:

Bestuurslid jeugd – Ramon van Tuijl

Bestuurslid- Sam Bregman

BOA:  Nieuw aangesteld
VBC:  Leon van Tuyl – voorzitter werkgroep noord-oost

Leon van Tuijl – Voorzitter werkgroep noord-oost

Vereniging controleurs:

Rob de Graaf

Leon van Tuijl

Joop Bronk

Sam Bregman