Tot onze spijt is de samenwerking met BOA Alex van der Velden op dit moment beëindigt, verschil van inzicht over het bezit en gebruik van geweldsmiddelen zijn de directe aanleiding hiervoor, het bestuur is met de politie van mening dat voor het controleren van sportvissers op voornamelijk de Visserijwet en de vereiste documenten, wapengeweld niet nodig is ook bleek de afstand van de woonplaats van de heer van der Velden een groot probleem als hij acuut nodig was.

Gelukkig heeft het bestuur een nieuwe BOA  Domein 2 in dienst kunnen nemen dia na zijn beëdiging actief gaat controleren, deze ervaren BOA  woont ook binnen een korte rij afstand van ons gebied. Vanwege zijn Privacy maken wij de naam van deze BOA nog niet bekend pas na zijn beëdiging die op korte termijn zal plaats vinden vermelden wij verdere informatie.

Het Bestuur van de HSVHK.