Allereerst wenst het bestuur al haar leden en hun gezinnen een voorspoedig 2021, dat zij gezond mogen blijven, houd je aan de genomen maatregelen tegen het virus. Zoals men zal begrijpen is het aanvragen voor wedstrijden voorlopig niet mogelijk. Gaat men individueel vissen denk dan om de afstand tussen andere vissers. De algemene ledenvergadering die wij normaal eind januari houden, is voorlopig opgeschort tot de situatie het toelaat. De leden die hun contributie nog niet hebben voldaan, verzoeken wij om dit zo spoedig mogelijk te doen en voor 2022 een machtiging af te geven om de contributie te incasseren, het formulier vind u op deze website onder lid worden, u krijgt dan een korting van € 6,50 per jaar.