Onze viswateren

 

Amstelmeer:

Het meer is ongeveer 600 ha groot met een gemiddelde diepte van 2 tot 4 meter. De bodem bestaat voornamelijk uit zand en bagger. Hier komen ook de wateren Balgzandkanaal en van Ewijcksvaart en het Waardkanaal uit op het meer wat ook weer mogelijkheden bied voor sportvissers. In het meer zijn veel vissoorten te vinden die ook in andere meren van Nederland te vinden zijn. Zo kun je vissen op brasem, blankvoorn, bliek, en karper. Voor de roofvisser is het goed vissen op snoek, snoekbaars en baars.

Haven van Middenmeer:

De haven van Middenmeer is een kleine haven grenzend aan de West friesevaart en de Wieringerwerfvaart, het water bevat een rijke visstand met veel kleine vis vooral baars. Het vissen is alleen mogelijk vanaf één zijde en met een bootje. Er is een trailerhelling aanwezig. Het vissen vanaf de aanlegsteigers is niet toegestaan evenals het vissen op roofvis. Met ingang van 1 januari 2019 mag in de haven alleen door leden van onze vereniging gevist worden.

Oversteek Waard en Groetkanaal:

De oversteek van het Groetkaaal naar het Waardkanaal is goed bevisbaar vanaf de kant maar zeker ook met een bootje, hier worden mooie vangsten van Karper en snoekbaars gemeld. Gevist mag er alleen worden door leden van de HSV Hollands Kroon.

Westfriese Vaart:

De West Friese vaart loopt vanaf Medemblik tot aan de sluis bij de oversteek van het Waard en Groetkanaal, de lengte van het kanaal is totaal 14,5 kilometer het is verdeeld in drie parcours, vanaf Medemblik Tot aan de Hoornse brug vanaf deze tot aan Middenmeer en vervolgens van Middenmeer tot aan de oversteek van het Waard en Groetkanaal. Het kanaal wordt voornamelijk bevaren door de pleziervaart welke bij het begin en aan het eind door een sluis moeten om uit of in de Wieringermeer te kunnen komen.
Het water staat bekend als een goed wedstrijdwater het heeft een groot bestand aan snoek, karper en brasen en vele andere soorten genoemde vissoorten zijn veelal van groot formaat. Op dit water mogen alleen leden van Hollands Kroon vissen.

Waardkanaal:

Het Waardkanaal is een Boezemwater in de Wieringermeerpolder en is van oudsher een kweek en opgroeiwater. Het kanaal begint bij de oversteek naar het Groetkanaal en eindigt in het Amstelmeer. Het Waardkanaal is tien km lang en loopt door Nieuwesluis.
Het kanaal is rijk aan een zeer goede visstand en vooral in trek bij karper vissers. De bevisbaarheid van af de wal is niet echt groot, maar er zijn wel degelijk goede stekken te vinden. Vissen vanuit de boot is geen enkel probleem. Op dit water mogen alleen onze leden vissen.

Amstelmeerkanaal:

Het 10 km lange kanaal loopt van De Stonteler naar de Haven van de Haukes, het is voornamelijk een inlaatkanaal voor water uit het IJsselmeer dus zoetwater, het water kronkelt grotendeel door akkerland en is een mooi natuurgebied. Vissen is mogelijk, beperkt vanaf de kant of met een boot, grote schubkarpers liggen hier op u te wachten, Gevist mag er alleen worden door leden van de HSV Hollands Kroon.

Wieringerwerfvaart:

Deze vaart loopt vanaf de brug bij de haven van Middenmeer richting Wieringerwerf aan het eind wordt dit water afgesloten door een dam.  Op dit water gelden dezelfde bepalingen als in de haven van Middenmeer “er mag niet op roofvis gevist worden, het vissen vanuit bootjes is m.i.v. 1 januari 2019  niet toegestaan het vissen of betreden van bedrijven terreinen is zonder schriftelijke toestemming eveneens niet toegestaan.

Groetkanaal:

Het Groetkanaal 3,76 km lang omgeven door brede rietkragen is voornamelijk te bevissen vanuit bootjes, slechts op een enkele plaats is het water vanaf de kant te bevissen. De visstand en de soorten zijn gelijk aan het Waard kanaal. Gevist mag er alleen worden door leden van de HSV Hollands Kroon.

Den Oeverse Vaart:

De Den Oeverse vaart is ongeveer 12 km lang met een vrij hoog zoutgehalte, het loopt vanaf Slootdorp tot aan den Stontelersluis is goed bevisbaar vanaf de kant, de visstand is zeer goed te noemen en bevat de gebruikelijke hoofdsoorten zoals in bijna de hele Wieringermeer polder, Snoek, Snoekbaars grote brasem en schubkarper en v.a.

Slootvaart:

Middenmeer

In deze watertjes ook wel de S vijver genoemd, mag alleen gevist worden met een schriftelijke toestemming uitgegeven door HSVHK  of leden van de vereniging .