Adreswijziging doorgeven of opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar plaatsvinden.

Werd de contributie per automatische incasso betaald, dan vervalt de daarvoor gegeven machtiging gelijktijdig met de beëindiging van het lidmaatschap.

Adreswijzigingsformulier
Geslacht*
Voornaam + Achternaam*
Telefoonnummer*
Email*
Straat*
Huisnummer*
Postcode
Woonplaats*
Vispasnummer*
Ingangsdatum*

Opzeggingsformulier
Geslacht*
Voornaam + Achternaam*
Telefoonnummer*
Email*
Straat*
Huisnummer*
Postcode
Woonplaats*
Vispasnummer*
Ingangsdatum*
Reden van opzegging*