Aanvraag lidmaatschap 2020 van de HSV Hollands Kroon.

Wilt u graag in de wateren vissen waarvan wij het visrecht bezitten de gehele polder de Wieringermeer inclusief Het Waard en Groetkanaal, de Westfriese vaart, Amstelmeerkanaal (Randkanaal), en het Amstelmeer, dan kunt u een Vispas verkrijgen de Vispas is tevens het bewijs van Lidmaatschap van de vereniging, let op deze vergunning is geldig van 1 januari tot en met 31 december 2020, zonder opzegging voor 1 oktober van enig jaar, wordt het lidmaatschap jaarlijks met 1 jaar verlengd. Deze vergunning is uitsluitend geldig met de bijbehorende lijst van vereniging-viswater en voorwaarden van de vereniging,

Voor het verkrijgen van deze vergunning dient u het aanmelding formulier op deze website te gebruiken en het verschuldigde bedrag op onderstaande rekening over te maken.  Na ontvangst van de betaling op de hieronder vermelde bankrekening zal de vergunning worden toegezonden. Bij afhalen van een Vispas/vergunning aan het secretariaat wordt geen contant geld meer aangenomen betalingen kunnen uitsluitend gedaan worden door middel van een pinapparaat welke op het secretariaat aanwezig is. Bij opsturen van een vergunning wordt altijd € 2,50 in rekening gebracht. Afhalen alleen na telefonische afspraak.

Het bankrekeningnummer van de HSVHK is: NL16 INGB 0005831178

Bij aanmelden voor het lidmaatschap/Vispas, dient men zelf zorg te dragen voor betaling van de verschuldigde contributie, de daaropvolgende jaren kunt u ons machtigen tot het automatisch innen van de contributie het scheel u € 6,50 welke u dan aan korting krijgt.

Vanaf 1 oktober t/m 31 december kunt u een vergunning kopen voor € 25,00 ex. verzendkosten ad. € 2,50 deze vergunning is uitsluitend geldig voor de wateren waarvan HSV Hollands Kroon het Visrecht bezit, voorwaarde is dat men met ingang van 1 januari daaropvolgend toetreed als lid van de HSV en de contributie voor dat jaar bij vooruitbetaling voldoet.

Bent u reeds lid bij een andere  vereniging dan kunt u de dubbele afdracht terugvragen bij Sportvisserij Nederland klik op de link hiernaast. DUBBELE AFDRACHT en volg de aanwijzingen op. 

Vergunning bedragen jaar 2020

               

                         

Nieuw lid inclusief inschrijfgeld en portokosten  € 44,00
vergunning  geldig van 1 okt.- 31 december  € 25,00
Jeugd tot 14 jaar  € 24,50
Jeugdvergunning  € 10,00
3 daagse vergunning +2,50 porto € 12,50
Derde hengel vergunning € 25,00
Nachtvisvergunning € 12,50
Opsturen lijst van Viswateren €   5,00

Aanvraag lidmaatschap/vergunning formulier

Geslacht*
Voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Straat*
Huisnummer*
Toevoeging
Postcode*
Woonplaats*
Email*
Telefoon*
Geboorte datum*
Reeds lid van een andere vereniging*:
Bericht/Vraag