Beste sportvissers,

Bij controle hebben wij moeten constateren dat S/N zonder toestemming van ons als rechthebbende van wateren waarvan wij het visrecht bezitten toestemming hebben verleend aan leden van de AHV op sommige wateren van ons mogen vissen met hun VISpas, ondanks herhaald verzoek van onze zijde is de bereidheid om onmiddellijk een correctie toe te passen niet aanwezig integendeel men heeft weer een maand nodig om dit te kunnen uitvoeren. Dit noemt zich een belangenvereniging hoe zo belangenvereniging de afgelopen jaren hebben wij niets anders dan nadeel, beschuldigingen en beledigingen aan onze bestuursleden, moeten ondergaan afgelopen najaar hebben wij afspraken gemaakt met MidWest die al enige malen niet zijn nagekomen. Zo kunnen wij nog wel een boek vol schrijven over hoe onze belangen worden gediend.

Wij hebben dan ook met onmiddellijke ingang het nare besluit moeten nemen dat wij de voorwaarden en de lijst van viswateren genoemd op de APP niet meer van toepassing zijn op de wateren waarvan wij het visrecht bezitten, tot het moment dat onze “BELANGENVERENIGING”de juiste correcties aanbrengt.

Mocht u een Proces Verbaal krijgen van onze BOA dan raden wij u aan deze te claimen bij S/N.

Zodra alles is gecorrigeerd zullen wij dit hier publiceren.

Het bestuur