Het is ons gebleken dat de voorwaarden voor het vissen in de Haven van Middenmeer en de Wieringerwerf vaart in de app nog niet is aangepast ondanks de gemaakte afspraken met de onderhandelaar van de federatie J.K. , Het is met ingang van 1 januari 2019 niet toegestaan vanuit bootjes in de Wieringerwerf vaart te vissen, de haven van Middenmeer is uitsluitend toegankelijk voor leden van de HSV Hollands Kroon, Het verbod te vissen op roofvis op voornoemde wateren blijft onverkort gehandhaafd ook voor onze leden. De App zal op zeet korte termijn aangepast worden.

Het Bestuur. van de HSVHK