Namens het bestuur en medewerkers wens ik u, alle leden en hun naasten fijne Kerstdagen een gezellige afsluiting van het oude jaar en een gezond visrijk 2019.

Voorzitter Leon van Tuijl