OVERTREDINGEN, FEITCODES EN BOETEBEDRAGEN PER 1-1-2021

vrijdag 1 januari 2021

Tegenwoordig worden er door politie en BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) steeds meer controles uitgeoefend op naleving van de Visserijwet. Voor een klein bedrag bent u lid van onze visvereniging en kunt u met een gerust hart vissen. Dat de boetes behoorlijk kunnen oplopen blijkt uit bijgevoegd overzicht per 1-1-2021. Bijna alle boetes zijn dit jaar verhoogd.

Overtredingen, feitnummers en boetebedragen binnenvisserij per 01-01-2021
Bovenop de boete komen nog € 9 administratiekosten
De binnenvisserij uitoefenen zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het visrecht van dat water.
H 645 a met meer dan 2 hengels € 150
H 645 b met een peur € 220
H 645 c met meer dan 2 hengels € 330
De binnenvisserij uitoefenen of plegen uit te oefenen en niet op eerste vordering van een opsporingsambtenaar ter inzage afgeven.
H 647 b een schriftelijke toestemming € 100
H 647 c huurovereenkomst en andere documenten € 100
Vistuigen:
H 648 b vissen met een niet toegestaan vistuig*
Vissen met een toegestaan vistuig dat niet aan de vereiste voorwaarden voldoet bij:
H 650 1 of  2 toegestane vistuigen € 300
H 650 b meer dan 2 toegestane vistuigen*
Vissen in de periode van 1 april tot en met 31 mei met:
H 652 a een hengel geaasd met in deze periode verboden aas € 100
H 652 b een staand net € 300
H 654 vissen tijdens de door de minister vastgestelde periode in een door hem aangewezen water € 100
H 656 vissen tijdens 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang € 100
Stuw/vispassage
H 660 vissen in de Neder-Rijn, Maas, Lek of Overijsselse Vecht binnen een afstand van 75 meter stroomafwaarts van een stuw, in een bij een stuw aangebrachte vispassage of binnen een straal van 25 meter voor de bovenmond van deze passage € 125
Voorhanden hebben vistuigen op of in de nabijheid van enig binnenwater.
H 662 a terwijl het gebruik van dat vistuig in het betrokken water verboden is € 100
H 662 b te weten één of twee hengel(s) terwijl men niet bevoegd of gerechtigd in in dat water te vissen € 100
H 662 c te weten dat één peur of meer dan twee hengels terwijl men niet bevoegd of gerechtigd in in dat water te vissen € 150
H 662 d te weten dat een ander toegestaan vistuig, terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is ion dat water te vissen € 300
H 662 e te weten een niet toegestaan vistuig*
Levend aas:
H 664 a bij het vissen in kust of binnenwater levende vis, amfibieën, reptielen, vogels of zoogdieren als aas gebruiken € 400 !!!!!!!
Minimum maten en gesloten tijden(vis):
H 666 ondermaatse vis gevangen in zee, kust-of binnenwater niet onmiddellijk nadat deze is opgehaald weer in hetzelfde water terugzetten € 150
H 668 vis niet onmiddellijk nadat deze is opgehaald tijdens de voor die vissoort geldende gesloten tijd, weer in hetzelfde water terugzetten € 150
H 670 gerookte aal kleiner dan 25 cm in voorraad hebben, vervoeren, te koop aanbieden, vervreemden, afleveren, bewerken of verwerken € 300
Overige overtredingen, feitnummers en boetebedragen.
D 515 een valse naam, voornaam, geboortedatum, etc. opgeven € 400
D 517 niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden € 100
Geluidshinder:
H 200 rumoer of burengerucht verwekken waardoor de nachtrust kan worden verstoord € 150
H 205 zonder ontheffing/vergunning als particulier buiten een inrichting toestellen of geluidsapparaten in werking hebben of handelingen verrichten, waardoor voor een omwonende of voor de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt PLV € 150
Vuurstoken:
H 320 in de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben (PLV) € 300
* bedrag wordt vastgesteld door de Officier van Justitie
** PLV Plaatselijke verordening.